Điểm tín dụng đóng vai trò thế nào trong xét duyệt khoản vay?

Tiêu chí xếp hạng điểm tín dụng

Điểm tín dụng là chỉ số mà thông qua đó các ngân hàng và công ty tài chính có thể đánh giá được uy tín của người vay. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để các tổ chức tín dụng quyết định có xét duyệt khoản vay hay không. Theo đó, lịch sử vay của khách hàng sẽ được Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) ghi nhận và cập nhật trong vòng từ 3 - 5 năm. Các ngân hàng, công ty tài chính trước khi cho vay sẽ tìm hiểu thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ thống này thông qua việc phân tích các dữ liệu có trong hồ sơ tín dụng, từ đó đánh giá uy tín, mức độ tín nhiệm của khách hàng để xếp hạng điểm tín dụng.

Tiêu chí xếp hạng điểm tín dụng là gì?

Việc căn cứ vào điểm tín dụng sẽ giúp các ngân hàng, các công ty tài chính xác định những khách hàng có đủ điều kiện để vay, mức lãi suất và hạn mức tín dụng. Nếu khách hàng có lịch sử trả nợ vay tốt sẽ dễ dàng được cho vay. Ngược lại, nếu khách hàng thường xuyên trễ hạn trả nợ thì việc xét duyệt khoản vay cũng sẽ khó khăn hơn.

Làm thế nào để tránh điểm tín dụng xấu?

Để tránh rơi vào nhóm tín dụng xấu, người vay nên chọn khoản vay phù hợp với khả năng tài chính của mình, đảm bảo chi phí trả nợ không quá 50% thu nhập mỗi tháng để duy trì được việc trả nợ.

Ngoài ra, người vay nên kiểm soát các khoản vay của mình, cố gắng thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản phạt (nếu có). Lịch sử tín dụng của khách hàng sẽ được CIC lưu trữ, quản lý và đánh giá lại sau 3 đến 5 năm một lần.

Không nên mở nhiều thẻ tín dụng khi chưa có kế hoạch sử dụng

Đồng thời, người vay không nên mở nhiều thẻ tín dụng khi chưa có kế hoạch sử dụng và quản lý phù hợp với năng lực tài chính. Khi sở hữu nhiều thẻ tín dụng đồng nghĩa với việc các khoản nợ có thể sẽ ngày càng tăng cao, dẫn đến khả năng thanh toán nợ sẽ bị giảm đi đặc biệt là trong trường hợp chỉ có 1 nguồn thu nhập hoặc 1 tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, người vay cần tạo thói quen sử dụng tín dụng tốt, chỉ nên chi tiêu vừa đủ trong khả năng tài chính cho phép của bản thân, trả nợ đầy đủ và đúng hạn chứ không chỉ trả phần hạn mức tối thiểu, đồng thời cũng phải xây dựng kế hoạch quản lý tài chính cho hợp lý.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay