So sánh các khoản vay và trúng đến 6.500.000 VNĐ

Đăng ký tài khoản và trúng giải! Tổng giải thưởng 6.500.000 VNĐ

Nhận con số may mắn

Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

5 Giải Nhất:
5 Giải Nhất:
Mỗi giải 1 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VNĐ
10 Giải Nhì:
10 Giải Nhì:
Mỗi giải 1 thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 VNĐ
20 Giải Ba:
20 Giải Ba:
Mỗi giải 1 thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 VNĐ

(*) Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

1. Thể lệ chi tiết của Chương trình
1.1 Điều kiện tham gia chương trình
- Trong thời gian diễn ra Chương trình, Người Tham Gia phải so sánh các khoản vay thành công trên JEFF (vào đến trang “Các khoản vay tốt nhất dành cho bạn” sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công) và nhận con số may mắn của chương trình
- Thời gian diễn ra chương trình: từ 06/09/2021 đến 15/10/2021
1.2 Điều kiện trúng thưởng và nhận thưởng
- Đối với tất cả các giải thưởng, Khách hàng trúng thưởng phải đồng ý cho CÔNG TY sử dụng thông tin và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông thông qua một văn bản đồng ý.
1.3 Quy định về bằng chứng xác định người trúng thưởng
- Người trúng thưởng phải đăng ký thành công tài khoản trên JEFF hoặc đã có tài khoản JEFF trước đó và cung cấp họ tên, số điện thoại và email đăng ký nếu CÔNG TY yêu cầu.
1.4 Thời gian, cách thức xác định người trúng thưởng
- Thời gian xác định người trúng thưởng: ngày 18/10/2021
- Việc xác định Khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ được CÔNG TY lựa chọn trên việc quay số ngẫu nhiên và phải trùng với các con số trên phiếu dự thi, theo hệ thống thông tin, dữ liệu của khách hàng đã được lập trước đó.
- Một tháng sau khi công bố người trúng thưởng, nếu CÔNG TY không nhận được thông tin cần thiết từ người dùng để trao thưởng, CÔNG TY có quyền từ chối trao thưởng người trúng thưởng đó.

2. Đầu mối giải đáp thắc mắc
Mọi thắc mắc về vấn đề liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng truy cập vào website của CÔNG TY theo đường link jeff.vn/lottery để có thêm thông tin chi tiết.

3. Những điều khoản khác
Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, CÔNG TY có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với những giải thưởng không có người nhận hoặc người nhận từ chối nhận thưởng, CÔNG TY sẽ chọn người nhận thưởng khác.

4. Tuyên bố của Công ty
CÔNG TY sẽ từ chối trao thưởng mà không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh từ việc Khách hàng không đáp ứng đủ các điều kiện trúng thưởng và nhận thưởng theo THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH này

5. Thông tin CÔNG TY
Tên: CÔNG TY TNHH JEFF VIỆT NAM
Email: support@jeff-app.com