Chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Jeff Mobile App

TNHH FINMART (“Công ty”)
Địa chỉ: 13/14 Đường 11, Khu phố 3, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chính sách bảo mật được cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 11 năm 2023.

1. NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1 Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách Finmart Limited và các Công ty con xử lý Thông tin người dùng được thu thập thông qua Ứng dụng di động JEFF ("Ứng dụng"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, người dùng đồng ý với các điều khoản được nêu trong chính sách này.

1.2 Ứng dụng bao gồm Dịch vụ Tài khoản cho phép người dùng tạo và quản lý tài khoản để truy cập các tiện ích và tính năng.

1.3 Thông tin người dùng được xử lý và bảo mật theo chính sách này, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

1.4 Với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, Finmart Ltd. và các Công ty con có trách nhiệm xử lý và bảo mật Thông tin Người dùng.

1.5 Người dùng thể hiện sự đồng ý bằng cách truy cập Ứng dụng, đồng ý với các điều khoản và cung cấp thông tin cần thiết cho Dịch vụ.

1.6 Người dùng không đồng ý không nên truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng.

1.7 Việc sửa đổi chính sách có thể xảy ra với thông báo của người dùng theo quy định của pháp luật.

1.8 Thông tin người dùng bao gồm dữ liệu điện tử liên quan đến một người, chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ và dữ liệu sinh trắc học.

1.9 Mục đích chính của việc thu thập Thông tin người dùng là để cung cấp dịch vụ và các mục đích sử dụng bổ sung cần có sự đồng ý của người dùng.

1.10 Trong một số trường hợp nhất định, Thông tin người dùng có thể được xử lý mà không có sự đồng ý rõ ràng theo luật hiện hành cho phép.

2. THU THẬP DỮ LIỆU

2.1 Chỉ những Thông tin Người dùng cần thiết mới được thu thập cho mục đích cung cấp dịch vụ.

2.2 Các hình thức thu thập thông tin bao gồm dữ liệu do người dùng cung cấp, thông tin hợp pháp từ các nguồn khác, thông tin được thu thập tự động và sử dụng cookie.

3. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

3.1 Thông tin Người dùng được lưu trữ an toàn trên các máy chủ bằng các biện pháp thích hợp, bao gồm tường lửa và mã hóa.

3.2 Người dùng bị cấm can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống.

3.3 Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản.

3.4 Ứng dụng không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng các công cụ hoặc giao diện trái phép.

3.5 Việc lưu giữ thông tin người dùng tuân thủ các yêu cầu pháp lý và dữ liệu có thể được chuyển ra ngoài Việt Nam một cách cẩn thận.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

4.1 Thông tin người dùng có thể được chia sẻ cho các mục đích cụ thể, bao gồm nhà cung cấp, nhà tư vấn và các yêu cầu pháp lý.

5. QUYỀN NGƯỜI DÙNG

5.1 Người dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số Thông tin người dùng nhất định và thực hiện các quyền khác theo pháp luật.

5.2 Người dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến việc truy cập dịch vụ.

5.3 Yêu cầu xóa dữ liệu phải tuân theo các giới hạn pháp lý.

5.4 Các bản cập nhật có thể không ảnh hưởng đến thông tin đã được cung cấp cho bên thứ ba.

5.5 Người dùng có quyền xóa dữ liệu của mình khỏi hệ thống bằng cách nhấp vào liên kết trong ứng dụng jeffapp://delete_user_data.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

6.1 Người dùng có thể liên hệ với Finmart Ltd. qua email info@finmart.vn hoặc theo địa chỉ: Công ty TNHH Finmart, Địa chỉ: 13/14 Đường 11, Khu phố 3, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.