Công cụ tính tiền vay

Ước tính số tiền phải trả hàng tháng cho các khoản vay cá nhân, vay mua ô tô hay vay mua nhà, với Công cụ tính tiền vay đơn giản của chúng tôi. Chỉ cần nhập số tiền vay, lãi suất hàng năm và thời hạn vay là bạn có thể tính được số tiền phải trả hàng tháng, đồng thời giúp bạn lên kế hoạch trả khoản vay.

Số tiền vay

5.000.000
đ
1.000.000 đ
100.000.000 đ

Thời hạn vay

3
tháng
1
24
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Số tiền phải trả hàng tháng

5.000.000
đ

Công cụ tính tiền vay là gì?

Trước khi cân nhắc vay tiền, các chuyên gia tài chính khuyên người dùng sử dụng công cụ tính tiền vay. Đây là công cụ giúp bạn ước tính các khoản tiền phải trả hàng tháng như tiền lãi, từ đó, bạn có thể kiểm soát được khoản tiền mà mình đã vay, tổng số tiền và lãi mà mình phải trả hàng tháng, cũng như thời gian bao lâu để hoàn trả hết các khoản vay.

Có rất nhiều công cụ tính tiền vay miễn phí hoặc phải trả phí tại Việt Nam, bạn nên so sánh các tính năng của công cụ, bao gồm:

1. Khả năng tính toán các loại khoản vay khác nhau, chẳng hạn như khoản vay mua nhà, vay mua xe, vay thế chấp hay vay cá nhân.

2. Khả năng nhập các trường thông tin cho khoản vay như tổng số tiền mà bạn đã vay, lãi suất và thời hạn vay.

3. Hiển thị khoản thanh toán hàng tháng, tiền lãi hay các chi phí khác.

Cách sử dụng công cụ tính tiền vay

Để sử dụng công cụ tính khoản vay, bạn chỉ cần nhập các thông tin sau:
Số tiền vay: Tổng số tiền bạn vay
Lãi suất: Lãi suất hàng năm của khoản vay
Thời hạn khoản vay: Số tháng hoặc năm bạn sẽ phải trả khoản vay

Ứng dụng của công cụ tính tiền vay

Bạn có thể dùng công cụ công cụ tính khoản vay để tính số tiền phải trả định kỳ hàng tháng cho khoản vay tiêu dùng. Ví dụ: nếu bạn cần vay 10 triệu đồng trong thời gian 3 tháng, với lãi suất 5%, khoản thanh toán định kỳ hàng tháng của bạn sẽ rơi vào khoảng 6.427.263 đồng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng công tụ này để so sánh các khoản vay khác nhau. Ví dụ: nếu bạn đang xem xét khoản vay vay cá nhân của bên vay A hoặc bên vay B, bạn có thể dùng công cụ này để xem khoản vay nào có khoản thanh toán hàng tháng hoặc tổng chi phí thấp hơn.