Điều khoản sử dụng

Bằng cách đăng ký tài khoản Jeff, bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng bên dưới, sau đây được gọi là Điều khoản. Vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng ứng dụng. Ứng dụng Jeff (sau đây gọi là Ứng dụng) được điều hành bởi Công ty TNHH Jeff Việt Nam, được đăng ký tại Việt Nam với mã số doanh nghiệp 0316719954 (sau đây gọi là Công ty). Tất cả các tài liệu bên dưới liên quan đến Ứng dụng bao gồm tài liệu liên quan đến Công ty. Các cá nhân bắt đầu sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng Jeff sau đây sẽ được gọi là Người dùng.

1. Thông tin chung

1.1. Ứng dụng được thiết kế để nhận và so sánh các đề nghị tín dụng. Việc cho vay sẽ được thực hiện bởi các ngân hàng và bên cho vay tham gia cho vay tiêu dùng, được gọi là Bên cho vay. Ứng dụng cấp nền tảng kết nối giữa người dùng và bên cho vay miễn phí.

1.2. Trước khi bắt đầu sử dụng Ứng dụng, Người dùng phải đọc kỹ và hiểu các Điều khoản. Bằng cách sử dụng Ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Ứng dụng, Người dùng đồng ý chấp nhận với các Điều khoản. Nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản, Người dùng sẽ không được sử dụng Ứng dụng.

1.3. Công ty có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

2. Xử lý dữ liệu cá nhân

2.1. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, Người dùng đồng ý với các Điều khoản này.

2.2. Để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, cần phải nhập dữ liệu cá nhân của Người dùng. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản, Người dùng xác nhận rằng Người dùng đang yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của mình để nhận được đề nghị cho vay từ Bên cho vay.

2.3. Người dùng xác nhận đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu của Bên cho vay để Bên cho vay có thể đưa ra đề nghị vay. Người dùng đồng ý để Công ty chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho (các) bên thứ ba là đối tác của Công ty để phục vụ mục đích xác minh, thẩm định thông tin, nâng cao chất lượng đơn đề nghị vay của Người dùng và/hoặc để các bên thứ ba đó hỗ trợ kết nối và cung cấp thêm các đề nghị cho vay khác phù hợp với Người dùng.

2.4. Người dùng được thông báo rằng Ứng dụng duy trì việc thu thập dữ liệu cá nhân để gửi cho Bên cho vay. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, Người dùng xác nhận việc chuyển dữ liệu cá nhân cho Bên cho vay.

2.5. Người dùng hiểu rằng Công ty không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Bên cho vay.

2.6. Người dùng đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng địa chỉ nơi ở, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại được cung cấp bởi Người dùng để gửi thông tin thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi Công ty hoặc Bên cho vay.

2.7. Người dùng đồng ý rằng họ có thể được liên hệ bởi bất kỳ Bên cho vay/đối tác nào trong mạng lưới đối tác của Jeff để cung cấp các khoản vay hoặc các dịch vụ tài chính khác.

2.8. Dữ liệu của Người dùng sẽ được xóa theo yêu cầu của Người dùng bằng cách gửi email đến info@jeff.vn.

3. Trách nhiệm của người dùng

3.1. Người dùng có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng để sử dụng Dịch vụ.

3.2. Người dùng có nghĩa vụ chỉ sử dụng các phương tiện truyền dữ liệu và các thiết bị điện tử an toàn để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng.

3.3. Người dùng có nghĩa vụ không chia sẻ tài khoản của mình với bên thứ ba. Trong trường hợp Người dùng nghi ngờ rằng ứng dụng của mình đã bị xâm nhập bởi bên thứ ba, Người dùng phải thông báo ngay cho Công ty bằng cách gửi email đến info@jeff.vn.

3.4. Trước khi đăng ký một khoản vay, Người dùng xác nhận rằng mình đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

4. Quyền người dùng

4.1. Người dùng có quyền sử dụng miễn phí các dịch vụ của Ứng dụng.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1. Công ty sẽ cung cấp thông tin về các đề nghị cho vay của Bên cho vay.

5.2. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của Người dùng để nhận khoản vay hoặc các điều khoản của khoản vay đã chọn.

5.3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện thay mặt cho Người dùng bởi các bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản Facebook của Người dùng.

5.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ sự cố, trục trặc thiết bị của người dùng, sử dụng thiết bị hoặc phần mềm không phù hợp hoặc không được cấp phép, mất điện hoặc gián đoạn liên lạc và các sự cố khác.

6. Điều khoản bảo mật

6.1. Tất cả Dữ liệu Người dùng nhập vào Ứng dụng sẽ được chuyển giao cho Bên cho vay, chỉ với mục đích được liệt kê trên Ứng dụng hoặc theo Chính sách bảo mật của Công ty.

6.2. Khi Người dùng chọn một sản phẩm từ Công ty, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu của Người dùng cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính và đại diện của họ nhằm mục đích: hỗ trợ mua dịch vụ, nộp hồ sơ, hoặc cung cấp thông tin sản phẩm từ Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính, và các đề nghị liên quan về các sản phẩm và dịch vụ do Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính cung cấp.

6.3. Chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi bên này đồng ý và/hoặc cam kết bị ràng buộc bởi các điều khoản yêu cầu mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tương đương, với mức độ bảo vệ được yêu cầu theo Quy định về Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư). Và Người dùng cũng đồng ý với việc chuyển tiếp và truyền dữ liệu này cho bên khác.

6.4. Các ví dụ về chuyển giao dữ liệu này bao gồm việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ (có thể ở các lãnh thổ khác) và Công ty. Các bên cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các đại lý (tiếp thị) của họ mà chúng tôi có hợp tác kinh doanh hoặc chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa, theo dõi hoặc nghiên cứu hiệu quả và hiệu suất của Ứng dụng, cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng và Người dùng đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1. Tất cả các bản quyền và quyền không thuộc sở hữu của bất kỳ tác giả nào đều thuộc về Công ty – Công ty TNHH Jeff Việt Nam, mã số doanh nghiệp Việt Nam 0316719954.

7.2. Người dùng Ứng dụng bị cấm sử dụng các dịch vụ, sản phẩm cho bất kỳ mục đích ngoài ý muốn, bao gồm nhập thông tin sai trong đơn đăng ký.

8. Xác thực tài khoản

8.1. Cách thức xác thực

Jeff thực hiện chuyển khoản nhằm mục đích xác thực thông tin tài khoản ngân hàng mà khách hàng cung cấp khi khách hàng đăng ký và mở tài khoản thành công trên ứng dụng Jeff.

Số tiền chuyển khoản chỉ nhằm mục đích kiểm tra, xác thực tính chính xác của các thông tin khách hàng cung cấp không nhằm mục đích quảng bá, khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH Jeff Việt Nam.

8.2. Điều kiện thực hiện

Khách hàng khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu trên ứng dụng Jeff, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

-   Họ tên khách hàng;

-   Ngày tháng năm sinh trên Giấy khai sinh/Thẻ căn cước công dân/Căn cước công dân;

-   Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp có giá trị tại thời điểm đăng ký tài khoản tại ứng dụng Jeff;

-   Số tài khoản ngân hàng/số ví điện tử của khách hàng, chủ tài khoản;

-   Số điện thoại, email;

-   Ảnh chụp màn hình/Ảnh chụp khuôn mặt của khách hàng tại thời điểm đăng ký tài khoản trên ứng dụng Jeff;

-   Các thông tin liên quan khác để đăng ký và mở tài khoản theo yêu cầu trên ứng dụng Jeff.

Công ty TNHH Jeff Việt Nam có quyền (“Jeff”) và các đối tác có quyền sử dụng và lưu trữ các thông tin trên cho mục đích xác thực khi khách hàng đăng ký và sử dụng tài khoản trên ứng dụng Jeff.

8.3. Trách nhiệm của Công ty TNHH Jeff Việt Nam

Công ty TNHH Jeff Việt Nam sẽ thông báo công khai nội dung chi tiết mở tài khoản tại ứng dụng Jeff và thông báo kết quả mở, đăng ký tài khoản tại ứng dụng Jeff theo quy định tại các điều khoản trên.

Jeff và các đối tác của Jeff cam kết và có nghĩa vụ bảo mật những thông tin trên của khách hàng và không sử dụng những thông tin này vào mục đích khác ngoài mục đích nêu trên.

8.4. Quyền của Công ty TNHH Jeff Việt Nam

Công ty TNHH Jeff Việt Nam có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận đăng ký giao dịch, mở tài khoản hợp lệ tại ứng dụng Jeff và thực hiện các thủ tục chuyển tiền.

Trong trường hợp cần thiết, Công ty TNHH Jeff Việt Nam có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ đã tải lên hệ thống để đăng ký tài khoản (bao gồm Thẻ căn cước công dân/Căn cước công dân) và các giấy tờ khác để chứng minh việc mở tài khoản tại ứng dụng Jeff của khách hàng là hợp lệ. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho Công ty TNHH Jeff Việt Nam trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Jeff Việt Nam về việc cung cấp hóa đơn/chứng từ liên quan.

Công ty TNHH Jeff Việt Nam có quyền từ chối mở, đăng ký tài khoản cho khách hàng trong trường hợp giao dịch của Khách hàng không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin hóa đơn/chứng từ hợp lệ trong thời hạn quy định hoặc hóa đơn/chứng từ giao dịch của khách hàng cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều kiện nào quy định tại Khoản 1 Điều này của Hợp đồng.

Công ty TNHH Jeff Việt Nam được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi… khiến giao dịch của Chủ tài khoản bị sai sót, không thực hiện được hoặc không truyền được vào Tài khoản Chủ sở hữu từ hệ thống của Công ty TNHH Jeff Việt Nam.

Công ty TNHH Jeff Việt Nam có quyền từ bỏ trách nhiệm chuyển khoản nhằm xác thực thông tin khách hàng cung cấp đối với các giao dịch của khách hàng kể từ khi kết thúc đăng ký do hết lượt.

Công ty TNHH Jeff Việt Nam có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cho phù hợp với pháp luật Việt Nam bằng cách đăng tải công khai trên trang web của Công ty TNHH Jeff Việt Nam.

8.5. Trách nhiệm của Chủ tài khoản

Chủ Tài khoản có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền Công ty TNHH Jeff Việt Nam đã chuyển cho Chủ Tài khoản để xác thực thông tin của khách hàng trong trường hợp Công ty TNHH Jeff Việt Nam có căn cứ chứng minh việc đăng ký tài khoản của khách hàng, tài khoản hoặc thông tin khách hàng cung cấp không hợp lệ.

Bằng cách tham gia vào chương trình này, Chủ tài khoản thừa nhận rằng Chủ tài khoản biết và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và các sửa đổi của Thỏa thuận này (nếu có); tất cả các điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng tài khoản do Công ty TNHH Jeff Việt Nam ban hành.

Người dùng đồng ý cho Jeff chuyển hoặc ủy thác cho đối tác chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng của người dùng được cung cấp trong quá trình đăng ký. Số tiền do Jeff xác định và có thể khác nhau tùy theo người dùng. Số tiền này không phải là tiền vay, không phải hoàn trả cho Jeff và không bị tính lãi.

8.6. Quyền của Chủ tài khoản

Chủ Tài khoản chính là người thực hiện mọi giao dịch với Công ty TNHH Jeff Việt Nam mà không cần ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Chủ tài khoản được phép sử dụng số tiền do Công ty TNHH Jeff Việt Nam chuyển vào tài khoản ngân hàng/ví điện tử hợp lệ của Chủ tài khoản mà không phải chịu bất kỳ khoản phí và lãi suất nào đối với số tiền này để xác minh thông tin thanh toán của khách hàng mà Jeff Việt Nam đã chuyển tiền.

Chủ tài khoản sẽ mất quyền sử dụng số tiền để xác minh thông tin khách hàng mà Công ty TNHH Jeff Việt Nam đã chuyển nếu tài khoản của Chủ tài khoản không phải là tài khoản hợp lệ tại thời điểm xác minh thông tin Chủ tài khoản.