Nay bạn đã có thể mua bảo hiểm ngay trên nền tảng của Jeff.

Chọn sản phẩm bạn quan tâm từ các công ty bảo hiểm uy tín là đối tác của Jeff (như Bảo Minh, VBI) và bắt đầu bảo vệ ngay hôm nay!

BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

Bảo hiểm tử vong do bệnh hoặc tai nạn
trên đường du lịch trong nước
Mua ngay

BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

Bảo hiểm mọi rủi ro gồm tử vong, thương tật vĩnh viễn, chi phí y tế khi đi du lịch quốc tế
Mua ngay

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Bảo hiểm chi trả cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn, chi phí nằm điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa và thai sản
Mua ngay

BẢO HIỂM TAI NẠN

Bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn và những chi phí
y tế liên quan phát sinh
Mua ngay