Cách tính điểm tín dụng

Nếu bạn chưa từng vay mượn nợ ở bất kì ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào và tự tin rằng lịch sử tín dụng của mình rất tốt, có thể bạn đã nhầm. Điều này không chứng tỏ bạn là một khách hàng tốt khi đi vay. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có rủi ro hoặc có uy tín hay không dựa vào điểm tín dụng.

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là điểm số mà các tổ chức tài chính dùng để đánh giá sự uy tín của người vay khi sử dụng các hình thức cho vay của tổ chức đó. Điểm số của người vay càng cao thì càng được đánh giá tốt. Điểm tín dụng tốt thường ở mức 740 và dễ dàng có được mức lãi suất tốt khi vay.

Điểm tín dụng ảnh hưởng lớn đến việc bạn có được vay hay không

Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, bất động sản, các công ty cho vay đều dựa vào điểm tín dụng để đánh giá xem đó có phải là khách hàng uy tín hay không. Nếu người vay chưa từng vay ngân hàng hay tổ chức tín dụng, điều này đồng nghĩa với lịch sử tín dụng của người vay quá trắng. Bên cho vay thường đánh giá các khách hàng này rủi ro cao ngang ngửa các khách hàng trong nhóm nợ xấu.

Điểm tín dụng được tính như thế nào?

Điểm tín dụng được tạo ra dựa trên thông tin trong báo cáo tín dụng theo những tiêu chuẩn chặt chẽ của Fair Issac với những trọng số cơ bản: 35% lịch sử thanh toán, 30% số nợ, 15% lịch sử, 10% tín dụng mới, 10% loại tín dụng được sử dụng.

Điểm tín dụng được tính như thế nào?

1. Lịch sử thanh toán cho biết người có trả chậm ở bất kì ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào không.

2. Số tiền mà người vay đã sử dụng trên tổng số tín dụng được cấp cũng là một con số cần lưu ý. Các tổ chức cho vay đánh giá những người chi tiêu gần hết hạn mức tín dụng sẽ không có khả năng chi trả hoặc trả trễ.

3. Lịch sử tín dụng được xác định bằng độ tuổi trung bình của các tài khoản tín dụng. Người vay càng có lịch sử tín dụng càng sớm thì càng được nhận được nhiều sự ưu tiên từ cá tổ chức cho vay.

4. Mức độ mở tài khoản mới sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến điểm số của người vay và việc kết hợp các tài khoản tín dụng khác nhau (loại tín dụng gồm thế chấp, khoản vay sinh viên, khoản vay tiêu dùng) một cách khôn ngoan cũng giúp nâng cao điểm tín dụng.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay