Chính sách đồng ý tiếp thị

Khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc tạo tài khoản trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn về việc thông tin tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi. Bằng cách đánh dấu vào ô "I agree to receive marketing information", bạn đã chọn tham gia nhận thông tin liên lạc qua email quảng cáo từ và, theo mặc định, đồng ý cho chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể gửi cho bạn các email quảng cáo, bản tin và các thông tin tiếp thị khác về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa các thông điệp quảng cáo của chúng tôi đến bạn, chẳng hạn như tiếp thị sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng hoặc sở thích của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân giới hạn trong phạm vi cần thiết cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ tiếp thị cho chúng tôi. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn các nền tảng truyền thông xã hội, các nền tảng tiếp thị qua email và các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị khác. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác và nhà cung cấp này cho mục đích tiếp thị khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trên cơ sở áp dụng các quy định về đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin.

Bằng việc đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn cũng thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó chúng tôi đã mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu hủy đăng ký nhận email tiếp thị hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Lưu ý rằng việc đồng ý nhận thông tin tiếp thị không đồng nghĩa với việc bạn bị bắt buộc phải mua hàng hoặc tham gia vào các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn.