3 đặc điểm dễ thấy ở người có điểm tín dụng cao

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là điểm số mà các tổ chức tài chính dùng để đánh giá sự uy tín của người vay khi sử dụng các hình thức vay của tổ chức đó. Điểm tín dụng càng cao thì người vay càng được đánh giá tốt. Mức điểm 740 được đánh giá là cao và giúp người vay nhận mức lãi suất tốt khi giao dịch với ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Điểm tín dụng là gì?

Nếu bạn chưa từng vay mượn, điều này đồng nghĩa với lịch sử tín dụng của bạn "trắng trơn". Ngân hàng đánh giá các khách hàng này rủi ro cao ngang ngửa các khách hàng trong nhóm nợ xấu.

Điểm tín dụng được tính như thế nào?

Điểm tín dụng được tính như sau: 35% lịch sử thanh toán, 30% số nợ, 15% lịch sử, 10% tín dụng mới và 10% loại tín dụng được sử dụng.

3 đặc điểm dễ thấy ở người có điểm tín dụng cao

Ít nợ

Người có điểm tín dụng tốt luôn cố gắng trả nợ đúng hạn. Họ thường có số dư khoản vay ít hơn so với mức trung bình khi vay vốn, tuy nhiên, cũng vẫn có những người đạt điểm tín dụng tốt có các khoản vay cá nhân gần gấp đôi so với mức trung bình toàn quốc. Điểm khác biệt là họ có lãi suất trung bình ít hơn so với lãi suất thẻ tín dụng trung bình. Lý do là do những người này ít có nợ xấu, vì vậy, họ nhận được mức lãi suất tốt từ ngân hàng và tổ chức vay.

Người có điểm tín dụng tốt thường ít nợ

Nhìn chung, những người có số điểm tín dụng tốt luôn cố gắng thanh toán các loại nợ khác nhau đúng hạn, không để sinh lãi.

Dùng thẻ tín dụng hợp lý

Người có điểm tín dụng cao chỉ sử dụng khoảng 7% hạn mức thẻ tín dụng. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm người sở hữu từ 2 thẻ tín dụng trở lên. Mặc dù họ có nhiều thẻ tín dụng, nhưng họ có số dư nợ thấp hơn một nửa so với mức nợ trung bình toàn quốc.

Những người có điểm tín dụng cao không sử dụng tối đa hạn mức thẻ. Lời khuyên từ các chuyên gia tài chính: Bạn chỉ nên sử dụng khoảng 30% tín dụng khả dụng.

Phần lớn là người lớn tuổi

Người lớn tuổi có thời gian tích luỹ lâu và có kinh nghiệm quản lý chi tiêu. Các bên cho vay thường đánh giá khả năng quản lý tín dụng tốt trong một thời gian dài và cố định, vì vậy, độ dài của lịch sử tín dụng có ảnh hưởng lớn đến điểm tín dụng. Đó là lý do vì sao người lớn tuổi - những người có thời gian tích lũy tín dụng lâu, có xu hướng đạt điểm cao hơn những người trẻ.

Người có điểm tín dụng tốt thường là người lớn tuổi

Tuy nhiên, các bên cho vay cũng có xu hướng hạn chế cho vay với những người lớn tuổi vì liên quan đến khả năng lao động và chi trả.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay