5 cách giúp bạn giảm nợ hiệu quả

1. Phương pháp quả cầu tuyết

Phương pháp quả cầu tuyết

Đây là phương pháp mà bạn cần liệt kê tất cả các khoản nợ từ nhỏ nhất đến lớn nhất, dựa theo số dư. Bạn nên tập trung trả hết khoản nợ ít nhất trước, đồng thời thanh toán số dư tối thiểu cho những khoản nợ khác. Sau khi khoản nợ nhỏ nhất được trả hết, bạn hãy chuyển sang khoản nợ có số dư nhỏ thứ nhì và tiếp tục trả dần. Phương pháp này giúp bạn “tích tiểu thành đại” và dần dần trả được những khoản nợ của mình. 

Phương pháp này được áp dụng tốt nhất dành cho: Những người vay cần động lực để trả nợ. 

2. Chiến lược trả nợ theo lãi suất từ cao đến thấp

Đây là cách mà bạn sẽ liệt kê các khoản nợ theo mức lãi suất từ cao nhất đến thấp nhất. Các khoản nợ có lãi suất cao nhất sẽ được ưu tiên trả trước, sau đó, những khoản nợ có lãi suất thấp hơn sẽ được trả sau. Phương pháp này giúp bạn tiết kiệm được tối đa tiền lãi nhất.

Phương pháp này được áp dụng tốt nhất cho: Những người có khả năng tiết kiệm nhiều trong khoảng thời gian dài.

3. Hợp nhất nợ

Hợp nhất nợ

Hợp nhất nợ là phương pháp kết hợp nhiều khoản nợ thành một khoản nợ duy nhất ở mức lãi suất thấp. Người vay có thể thực hiện phương pháp này khi đăng ký vay, có thể chọn khoản vay hợp nhất nợ, hoặc chuyển số dư thẻ tín dụng sang một thẻ duy nhất với lãi suất thấp hơn.

Phương pháp này được áp dụng tốt nhất cho: Những người có tín dụng tốt, đủ điều kiện nhận lãi suất thấp hơn.

4. Chuyển dư nợ giữa các thẻ tín dụng

Chuyển dư nợ giữa các thẻ tín dụng

Chuyển khoản nợ có lãi suất cao từ thẻ tín dụng này sang thẻ tín dụng khác có lãi suất thấp hơn sẽ giúp người vay giảm được gánh nặng trả lãi. 
Phương pháp này được áp dụng tốt nhất cho: Những người có thể thanh toán hết số dư được chuyển sang thẻ tín dụng có lãi suất thấp. 

5. Phương pháp bông tuyết

Đây là phương pháp trả nợ mà bất cứ khi nào bạn có tiền, dù ít hay nhiều, bạn cũng dùng để trả nợ.

Phương pháp này được áp dụng tốt nhất cho: Những người gặp khó khăn trong việc thực hiện các khoản thanh toán vay nhưng thường xuyên có các khoản tiền hoặc thu nhập nhỏ.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay