Bạn có bị nợ xấu không? Làm thế nào để kiểm tra nợ xấu?

1. Nợ xấu là gì?


Nợ xấu là khoản nợ khi người vay không thể trả nợ đúng hạn trên 90 ngày hoặc như cam kết trong hợp đồng vay mượn. Khi bạn bị liệt vào danh sách khách hàng nợ xấu (theo phân loại trên CIC), bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi muốn vay vốn của ngân hàng hay một tổ chức tín dụng nào đó trong tương lai.

Nợ xấu là gì?

2. Phân loại các nhóm nợ xấu

Các nhóm nợ chưa bị xem là nợ xấu

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn):

- Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn

- Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày, được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn

- Khoản nợ được phân loại nhóm nợ có rủi ro thấp hơn

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

- Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày, trừ khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn, khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn

- Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1), khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

Các nhóm nợ được xem là nợ xấu

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn):

- Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày

- Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1), khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

- Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận, trừ khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

- Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày, trừ khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

- Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu, trừ khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn

- Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn, trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1), khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn.

- Khoản nợ chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

- Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được

- Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

- Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày

- Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu

- Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

- Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1).

- Khoản nợ chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi

- Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được

- Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi

- Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản

3. CIC là gì?


CIC là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phòng ngừa rủi ro tín dụng, thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng của mọi cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

4. Cách kiểm tra nợ xấu với CIC Online


Để có thể kiểm tra bản thân mình có nợ xấu hay không, bạn có thể dễ dàng tra cứu trên trang web của CIC Online:

Bước 1: Truy cập ngay trang web cic.gov.vn kiểm tra nợ xấu tại đây >  Đăng ký tài khoản bằng cách nhấn vào mục Đăng ký bên góc phải trên cùng.

Cách kiểm tra nợ xấu với CIC Online

Bước 2: Nhập tất cả các thông tin cá nhân của mình để đăng ký tài khoản.

Truy cập ngay trang web cic.gov.vn

Bước 3: Hoàn tất đăng nhập bằng cách nhập mã OTP đã gửi đến số điện thoại mà bạn dùng để đăng ký.

Nhập mã OTP

Bước 4: Bạn sẽ phải chờ từ 1 đến 3 ngày để thông tin của mình được CIC xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mail cho bạn về việc thông báo xác nhận thông tin.

Kiểm tra báo cáo nợ xấu

Sau khi thông tin đã được xác nhận, bạn hãy tiến hành đăng nhập lại hệ thống, truy cập mục Khai thác báo cáo để kiểm tra về nợ xấu của bản thân nhé.

5. Cách kiểm tra nợ xấu bằng ứng dụng CIC trên điện thoại


Ngoài trang web cic.gov.vn kiểm tra nợ xấu thì bạn cũng có thể kiểm tra nợ xấu với ứng dụng CIC theo các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng CIC (Credit Connect) về điện thoại thông minh.

Cài đặt app CIC

Bước 2: Nếu bạn đã có tài khoản hãy Đăng nhập, nếu chưa hãy chọn mục Đăng ký để tiến hành đăng ký thông tin tài khoản của mình.

Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Bạn sẽ phải chờ từ 1 đến 3 ngày để thông tin của mình được CIC xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mail cho bạn về việc thông báo xác nhận thông tin.

Khai thác báo cáo nợ xấu

Sau khi thông tin đã được xác nhận, bạn hãy truy cập mục Khai thác báo cáo để kiểm tra về nợ xấu của mình. Trong bản báo cáo, bạn nhớ lưu ý đến mục Mức độ rủi ro, sau đó tiến hành đối chiếu thông tin bên dưới để xem mình có bị dính nợ xấu hay không.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay