Các thuật ngữ bạn cần biết khi vay tiền

Khoản vay 

Khoản vay là tổng khoản tiền vay gốc được nêu tại Hợp đồng.

Khoản vay là gì?
Khoản vay là gì?

Lãi suất vay

Lãi suất vay là lãi suất áp dụng đối với khoản vay được nêu tại Hợp đồng. Hiện nay, có hai loại lãi suất phổ biến là lãi suất thả nổi và lãi suất cố định.

Lãi suất thả nổi là mức lãi suất vay được điều chỉnh theo một kỳ hạn nhất định, thường từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm một lần. Mức điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường và lãi suất tham chiếu của ngân hàng.

Lãi suất vay
Lãi suất vay

Lãi suất cố định là mức lãi suất không có sự điều chỉnh, thay đổi dù chỉ số biến động lãi suất trên thị trường thay đổi.

Lãi suất kép là cách tính lãi dựa trên số tiền gốc ban đầu và tiền lãi tích lũy qua các kỳ.

Ví dụ, nếu bạn có 2 triệu với lãi suất 5% hàng năm. Sau năm đầu tiên, bạn có 2.100.000 đồng. Năm tiếp theo, bạn trả sẽ kiếm được lãi suất 5% trên 2.100.000 đồng chứ không phải 2.000.000 đồng.

Ngày thanh toán hàng tháng 

Thanh toán hàng tháng khiến người tiêu dùng đau đầu
Thanh toán hàng tháng khiến người tiêu dùng đau đầu

Ngày thanh toán hàng tháng là ngày mà bên vay trả khoản phải trả tương ứng (vào một ngày cố định mỗi tháng hay vào một ngày khác do bên cho vay quyết định).

Thời hạn vay

Thời hạn vay là tổng thời gian tính từ ngày tiếp theo của ngày nhận tiền đến khi người vay trả được hết cả nợ gốc và lãi theo hợp đồng ban đầu. 

Giải ngân 

Giải ngân là việc bên cho vay giải ngân khoản vay theo một hay nhiều khoản giải ngân như được quy định tại hợp đồng. Người nhận tiền giải ngân có thể lựa chọn hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt.

Hạn mức tín dụng 

Hạn mức tín dụng là hạn mức tối đa số tiền mà bạn có thể thanh toán bằng thẻ. Ngân hàng sẽ cho phép bạn vay một khoản vay cố định để tiêu dùng, ví dụ, thẻ cơ bản có hạn mức tối đa 100.000.000 đồng hay thẻ đen có hạn mức lên tới hàng tỷ đồng. 

Dư nợ 

Dư nợ là khoản nợ mà người vay phải hoàn trả cho bên cho vay khi vay vốn hoặc mở thẻ tín dụng (đối với ngân hàng).

Số tiền nợ có thể đến từ nhiều nguồn vay khác nhau như vay tín chấp, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng. Nếu bạn không nợ thì số dư nợ sẽ bằng 0. 

Tất toán 

Tất toán là giai đoạn chấm dứt một hợp đồng hay kết thúc một giao dịch. Nghĩa là, đến ngày kết thúc hợp đồng, ngân hàng/bên cho vay hoặc người vay sẽ trực tiếp hoàn thành việc trả nợ của mình thì tại thời điểm đó gọi là tất toán.

Các hình thức tất toán hiện nay có thể kể đến: Tất toán khoản vay, tất toán tài khoản ngân hàng, tất toán tài khoản tiết kiệm, tất toán tiền gửi có kỳ hạn, v.v.

Nợ xấu 

Nợ xấu là những khoản nợ đã quá thời hạn mà chưa thanh toán, đang bị ngân hàng hay công ty tài chính nghi ngờ về khả năng trả nợ. Nợ xấu thường xảy ra khi khách hàng là cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp bị phá sản, mất việc và mất đi nguồn thu nhập.

Nợ xấu là gì?
Nợ xấu là gì?

Nợ xấu hiện nay đang được tổ chức tín dụng Việt Nam xếp thành 5 nhóm:

Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn

Nhóm 2: Nợ cần chú ý

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ mất vốn

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn

Người vay khi được xếp vào nợ xấu từ nhóm 3 trở đi sẽ bị các ngân hàng từ chối khi có mong muốn vay tiền.

Gia hạn nợ

Gia hạn nợ (gia hạn khoản vay) là việc các tổ chức tín dụng đồng ý kéo dài thêm một khoảng thời gian để người vay trả nợ. Nếu phía cho vay, thời gian được tăng thêm chính là thời gian gia hạn nợ.

Đáo hạn 

Đáo hạn là thời điểm người vay phải trả nợ cho ngân hàng hoặc công ty tài chính. Tuy nhiên, nếu bạn không có đủ khả năng để trả nợ thì bạn có thể gia hạn thêm thời gian vay hoặc chọn cách đáo hạn khoản vay.

Đáo hạn khoản vay là vay thêm một khoản mới để trả cho khoản cũ. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ phải gánh nợ ở khoản vay mới nhưng chưa thanh toán nợ cũ. 

Vay tín chấp

Vay tín chấp là vay không cần tài sản đảm bảo, cũng không cần người bảo lãnh. Khoản vay sẽ được xét duyệt dựa trên uy tín và khả năng tài chính của người đi vay. 

Vay thế chấp 

Vay thế chấp là vay cần có tài sản đảm bảo. Để được tổ chức tín dụng cấp vốn vay, người đi vay phải có tài sản thế chấp như bất động sản hoặc tài sản có giá trị.

Vay thế chấp
Vay thế chấp

Trong trường hợp người vay không trả được khoản vay, các tài sản này sẽ được chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng (đối với đất) để bên cho vay thanh lý và thu hồi vốn.

Vay thấu chi 

Vay thấu chi là khi ngân hàng cấp cho bạn một hạn mức tối đa và bạn có thể chi vượt mức khi số dư tài khoản bằng 0. Mỗi khi bạn chi tiêu vượt mức, ngân hàng sẽ tạm ứng cho bạn, đồng thời sẽ tính lãi suất vay trên số tiền bạn chi tiêu vượt mức đó.

Lạm phát

Lạm phát là sự gia tăng bền vững của giá hàng hóa và dịch vụ. Khi giá cả tăng do lạm phát, tiền của bạn sẽ mua được ít hàng hoá hơn. 

Lạm phát
Lạm phát

Thanh khoản

Thanh khoản là khả năng dễ dàng mua bán hoặc đổi hàng hoá thành tiền. 

Tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất; tài sản có tính thanh khoản thấp đó là bất động sản, vì việc mua bán nhà không thể làm ngay trong một sớm một chiều và đổi thành tiền mặt ngay. 

Tín dụng đen

Tín dụng đen là hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao, trên 150% mức lãi suất ngân hàng nhà nước quy định.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay