Chậm trả nợ có phải đóng phí phạt không?

Chậm trả nợ có phải đóng phí phạt không?

Chậm trả nợ có phải đóng phí phạt không?

Tùy vào hợp đồng giữa bên vay và người vay, nếu không hoàn tất các khoản vay đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng, người vay sẽ phải chịu phí phạt. Phí phạt trễ hạn vay cũng như các chi phí phát sinh sẽ được nêu rõ trong hợp đồng thỏa thuận vay giữa hai bên. Khi người vay vi phạm bất kỳ điều khoản nào, bên cho vay sẽ căn cứ đúng quy định để áp dụng các khoản phí thêm vào khoản vay của khách hàng một cách hợp lệ.

Các quy định về phí phạt chậm/trễ hạn vay

Theo quy định của Nhà nước, quy định về phí phạt trễ hạn vay được tính như sau:

  • Tiền lãi dựa trên khoản vay gốc với lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời gian còn lại trong quá trình vay.
  • Nếu bạn trễ hạn thanh toán vay, phí chậm đóng tiền vay sẽ được áp dụng theo mức phạt, tùy theo đề xuất của bên cho vay được nêu rõ trong hợp đồng thỏa thuận vay giữa 2 bên.
  • Khi khoản vay trở thành nợ quá hạn, người vay sẽ phải trả khoản vay dựa trên dư nợ gốc bao gồm cả lãi suất, nhưng không quá 150% lãi suất cho vay.

Cách tính phí phạt trễ hạn khoản vay

Điều mà người vay cần ghi nhớ khi vay nợ, chính là phải thanh toán khoản vay đúng hạn. Dù chỉ đóng chậm khoản vay 1 ngày thì người vay vẫn bị tính là chậm thanh toán và phải trả phí trễ hạn.

Cách tính phí phạt trễ hạn khoản vay

Phí trễ hạn vay được tính dựa theo các nguyên tắc được ghi chú trong hợp đồng:

  • Lãi suất dựa trên dư nợ gốc đã thỏa thuận trong hợp đồng
  • Lãi suất theo dư nợ gốc quá hạn không vượt quá 10%/năm trên số dư lãi chậm
  • Lãi suất không vượt quá 150% tính trên phần lãi chậm trả

Có 2 cách tính phí trễ hạn vay, bao gồm tính lãi suất theo dư nợ gốc và lãi suất theo dư nợ giảm dần.

Lãi trả chậm được tính như thế nào?

- Lãi trả chậm = nợ gốc chưa trả x lãi trả chậm (0,83%/tháng) x thời gian trả chậm

- Lãi trả chậm = nợ gốc x lãi suất vay theo thỏa thuận trong hợp đồng x thời hạn vay x 0,83%/tháng x thời gian trả chậm

Lãi trả chậm được tính như thế nào?

Lãi suất quá hạn được tính như thế nào?

Tiền lãi quá hạn (tiền lãi tính trên nợ gốc quá hạn chưa trả) = nợ gốc quá hạn chưa trả x lãi suất vay theo hợp đồng vay x 1,5 x thời gian trả chậm (thời gian quá hạn).

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay