Điểm tín dụng tốt có lợi gì?

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là gì?


Điểm tín dụng là con số thể hiện mức độ uy tín của người vay đối với một tổ chức tín dụng được đánh tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam CIC. Thông qua quá trình phân tích lịch sử tín dụng của người vay và quy đổi ra điểm chuẩn theo quy tắc của CIC giúp bên cho vay đưa ra quyết định cho vay nhanh chóng.

Điểm tín dụng chính là đánh giá về mức độ rủi ro thanh toán nợ của khách hàng, đồng nghĩa trong lịch sử tín dụng, khách hàng trả chậm, vay nhiều, còn dư nợ quá hạn, nợ xấu cần lưu ý, sẽ bị liệt kê vào điểm tín dụng xấu, dẫn đến khả năng thấp được duyệt hồ sơ vay lần tiếp theo.

Điểm tín dụng có lợi ích gì?


Điểm tín dụng giúp bên cho vay đánh giá được mức độ uy tín của khách hàng vay, từ đó, hạn chế các tình trạng khách vay còn nợ xấu, gây tổn thất tài sản của các tổ chức cho vay.

Điểm tín dụng có lợi ích gì?

Điểm tín dụng bao nhiêu là tốt?


Điểm tính dụng tốt dao động khoản từ 600 đến 750 điểm. Các ngân hàng hoăc các tổ chức tín dụng sẽ dựa trên thang điểm và đưa ra quyết định khoản vay của khách hàng được duyệt hay không.

Phân loại nhóm nợ theo CIC

Từ 150 - 321 điểm: Khách hàng không đủ điều kiện vay vốn, rủi ro tổn thất cao
Từ 322 - 430 điểm: Đối tượng khách hàng không có khả năng trả nợ, rủi ro cao
Từ 431 - 569 điểm: Rủi ro trung bình, đáp ứng điều kiện vay nhưng cần xem xét hạn mức và lãi suất vay
Từ 570 - 679 điểm: Rủi ro thấp, khả năng trả nợ đúng hẹn cho tổ chức, đủ điều kiện vay và hưởng lãi suất thấp
Từ 680 - 750 điểm: Điểm tín dụng lý tưởng, đủ điều kiện vay, lãi suất thấp, hạn mức cao, hưởng nhiều ưu đãi

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay