Làm thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là gì?

Trợ cấp thất nghiệp gồm 4 chế độ là: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề và hỗ trợ duy trì việc làm. Đây là một trong 4 chế độ của BHTN, là khoản tiền cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả nhằm hỗ trợ cho người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Người có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
- Người có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn
- Người có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động/hợp đồng việc làm quy định ở trên, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động/hợp đồng việc làm đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc không thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

Người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên
- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
- Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù
- Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
- Qua đời

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay