Người tham gia BHYT có quyền lợi gì?

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc dành cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, với mục đích chăm sóc sức khỏe. Hình thức bảo hiểm này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Bảo hiểm y tế được chia thành hai loại loại là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Bảo hiểm y tế bắt buộc bao gồm sáu nhóm đối tượng

- Bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả

- Bảo hiểm do người lao động và người sử dụng lao động tài trợ

- Bảo hiểm do ngân sách nhà nước tài trợ

- Bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho những đóng góp của mình

- Bảo hiểm gia đình và bảo hiểm do người sử dụng lao động chi trả

Người tham gia BHYT có quyền lợi gì?

Người tham gia BHYT có quyền lợi gì?

Khi tham gia Bảo hiểm y tế, người dân sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe và an toàn khi gặp phải các rủi ro về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, bao gồm: 

- Người tham gia bảo hiểm được cấp thẻ bảo hiểm y tế, có thẻ bảo hiểm y tế được sử dụng trên toàn quốc và không mất phí tham gia.

- Người tham gia bảo hiểm được đóng bảo hiểm theo hộ gia đình, giúp tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho việc quản lý.

- Khi tham gia bảo hiểm, người dân sẽ được khám chữa bệnh theo các dịch vụ trong danh mục của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, người tham gia còn có quyền được thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ Quỹ Bảo hiểm y tế với các mức hưởng khác nhau tuỳ thuộc vào loại hình dịch vụ. Mức hưởng có thể từ 40% đến 100% chi phí khám chữa bệnh.

Khi tham gia BHYT, người tham gia có nghĩa vụ gì?

- Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng hạn.

- Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế "chính chủ", không cho người khác mượn.

- Thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoài phần do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

- Thực hiện các quy định về thủ tục khám chữa bệnh và chấp hành các hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh.

Khi tham gia BHYT, người tham gia cần chuẩn bị gì?


- Đơn đăng ký tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
- Đối với người hiến tạng theo quy định của pháp luật: Giấy xuất viện có ghi chú “người hiến tạng”.
- Đối với người được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: Các giấy tờ chứng minh cần thiết (nếu có).

Thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để đăng ký bảo hiểm y tế.
Bước 2: Nộp hồ sơ và đóng phí bảo hiểm y tế tại nơi làm việc, cụ thể

Làm thế nào để tham gia bảo hiểm y tế?

- Các cá nhân thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội: Nộp hồ sơ cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
- Cá nhân tham gia bảo hiểm do ngân sách nhà nước tài trợ: Đăng ký với chính quyền địa phương mà không cần mua bảo hiểm y tế.
- Cá nhân được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần: Nộp phí tương ứng tại Cơ quan thu hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội.
- Sinh viên: Đăng ký và đóng bảo hiểm y tế thông qua cơ sở giáo dục của mình.
- Người tham gia theo gia đình: Nộp hồ sơ và thanh toán tại Cơ quan thu nợ hoặc cơ quan an sinh xã hội.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay