Nợ nhóm 1, 2, 3 có phải nợ xấu không?

Nợ xấu làm giảm độ uy tín về tài chính của cá nhân nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đây là những khoản nợ khó có thể trả nhanh khi người vay không thể  nợ như đã cam kết được ghi trong hợp đồng.

Nợ được coi là nợ xấu là khoản nợ trên 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán mà người vay chưa trả. Người bị nợ xấu sẽ bị liệt vào danh sách khách hàng nợ xấu trên hệ thống Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC Việt Nam).

Nợ nhóm 1, 2, 3 có phải nợ xấu không?

Nợ xấu ngân hàng được phân chia thành 5 nhóm. Các bạn có thể đọc thông tin về nợ nhóm 4, 5 tại đây.

Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn

- Nợ vẫn trong thời hạn trả nợ, được đánh giá là có khả năng trả nợ cả gốc lẫn lãi đúng hạn.
- Nợ quá hạn không quá 10 ngày, được đánh giá là có khả năng trả nợ cả gốc và lãi đúng hạn.
- Khoản nợ được đưa vào nhóm có rủi ro thấp.

Nhóm 2: Nợ cần chú ý

- Nợ quá hạn lên đến 90 ngày
- Nợ đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần 1 và vẫn còn trong hạn.
- Khoản nợ được đưa  vào nhóm có rủi ro thấp hoặc cao hơn.

Phân biệt nợ xấu và nợ tốt

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

- Nợ quá hạn từ 91 – 180 ngày
- Nợ đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần 1 và vẫn còn trong hạn
- Nợ được miễn hoặc giảm lãi, trong trường hợp người vay không có khả năng trả nợ theo hợp đồng
- Nợ trong thời gian thu hồi theo kết quả thanh tra, kiểm tra
- Nợ phải thu hồi dựa theo quyết định thu hồi nợ trước thời hạn, do người vay vi phạm thỏa thuận

Nợ quá hạn có phải là nợ xấu không?

Nợ quá hạn có phải là nợ xấu không?

Để nhận biết khoản nợ quá hạn liệu có phải nợ xấu hay không, cần dựa vào số ngày vay quá hạn. Những khoản nợ quá hạn trên 90 ngày, thuộc nhóm 3, 4, 5 là nợ xấu; những khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày, thuộc nhóm 1, 2 không phải nợ xấu.

Trò chuyện với Jeff & nhận tiền ngay trong vòng vài phút!

Tìm các khoản vay